ÁSZF
ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Tájékoztató a Műszaki ABC Kft. webáruházának használatáról 
 
A Műszaki ABC Kft. által üzemeltetett webáruház szolgáltatás célja a gazdasági társaság árukínálatának és szolgáltatásainak a www.muszakiabc.hu weboldalon kialakított elektronikus piactéren való bemutatása és a vásárlás lehetővé tétele a vevők számára. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés esetén a szaküzlet munkatársai készséggel állnak az elektronikus piactéren tájékozódó partnerek rendelkezésére.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Műszaki ABC Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató), és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló ügyfél (a továbbiakban: Vevő) között létrejövő jogviszonyokban érvényesülő szerződéses feltételeket, a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen említve: Felek).
Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vevő a honlapon keresztül megrendelést küld, vagy regisztrálja magát és rendelést küld a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató adatai:
Cégneve:                     Műszaki ABC Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:                  1173 Budapest Bujákhida u. 26.
Cégjegyzékszáma:       01-09-297461
Adószáma:                  25939439-2-42

1.      Az ÁSZF hatálya
1.1.   A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatására, mely a www.muszakiabc.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) működtetett online áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül valósul meg.
1.2.   Az elektronikus úton történő szerződéskötés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint történik.

2.      Az elektronikus úton kötött szerződés 
2.1.   A Webáruházban történő vásárlás a Vevő által elektronikus úton elküldött megrendeléssel kezdeményezhető a jelen ÁSZF-ben ismertetett eljárási szabályok szerint.
2.2.   A Webáruház szolgáltatásainak bizonyos része minden felhasználó számára regisztráció nélkül is elérhető. Az oldalak böngészéséhez nem szükséges regisztrálni, azonban egyes szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és ennek alapján belépés szükséges. Ha a felhasználó rendelést kíván leadni, úgy meghatározott adatok (név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím) megadása szükséges. Regisztrálni bárki jogosult az alább feltételek szerint.
2.3.      A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével, továbbá annak a Szolgáltató által elektronikus úton küldött elfogadásával távollévők között kötött szerződés jön létre a Műszaki ABC Kft. (székhelye: 1173 Budapest Bujákhida u. 26., cégjegyzékszáma: 01-09-297461, adószáma: 25939439-2-42, telefon: , e-mail: muszakiabc@gmail.com) mint Szolgáltató, valamint a magyarországi szállítási címmel rendelkező természetes- vagy jogi személy megrendelő, mint Vevő között az Általános Szerződési Feltételek szerint.
2.4.   A Weboldal használatával létrejövő szerződések nyelve a magyar. Az ily módon kötött szerződések írásba foglalt szerződésnek minősülnek, azokat a Szolgáltató iktatja és öt évig adatbázisában tárolja. A létrejött szerződés annak teljesítéséig telefonon és elektronikus levélben módosítható, illetőleg a Vevő a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.
2.5.   Vevőszolgálat:
Ügyfélszolgálati iroda helye: 1173 Budapest Bujákhida u. 26. - Műszaki ABC Kft.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Munkanapokon: 14:00 - 16:00 előre egyeztett időpontban.

3.      Regisztráció
3.1.   A regisztráció a „Bejelentkezés” menüpont alatt található regisztrációval és egy adatlap kitöltésével végezhető el. Első lépésként egy, a Vevő által szabadon választható e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. Ezt követően a Szolgáltató által felkínált részletes személyes adatlap kitöltésével és a felhasználási feltételek elfogadásával valósul meg a regisztráció.
3.2.      A regisztráció önmagában semmilyen kötelezettséggel nem jár. A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában megrendelést elfogadni, ha a Vevő a regisztráció során a megrendeléshez szükséges valamennyi információt a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja. A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban és felhasználási feltételekben foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
3.3. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, vagy egyéb szerződésszegésért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség azokért a károkért, melyek abból származnak, hogy Vevő a jelszavát arra illetéktelenek részére átadja, vagy az bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból harmadik személy részére hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló partnerként tart nyilván. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a „Személyes adatok” linkre kattintást követően elérhető és a „Változások mentése” menüpontban van lehetőség. Szolgáltatót a regisztrált adatok Vevő által történő megváltoztatásából eredő kárért felelősség nem terheli.

4.      A termék kiválasztása
4.1.   A Vevőnek a Weboldalon böngészve nyílik lehetősége a Webáruház termékei közül választani, illetve rendelni. A Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez nyújtott használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítását - a jogszabályi előírások szerint – a termékhez mellékeli.
4.2.   Ha Weboldalon található bármely a termék megrendelése előtt a termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban további információ, tájékoztatás szükséges, ezt az ügyfélszolgálat munkatársaitól az 1.5 pontban rögzített elérhetőségek igénybevételével kérheti a Vevő.
4.3.   A vételár minden esetben a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A vételár - ha nincs egyéb megjelölés - az általános forgalmi adót tartalmazza, azonban a termék kiszállításának költségét nem foglalja magában. A szállítási költség a Pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megismerhető, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható.
4.4.   A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a Vevő hátrányára nem befolyásolja. Bankkártyával történő fizetés esetén az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a különbözetet visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
4.5.   Amennyiben a Szolgáltató körültekintő eljárása ellenére is hibás ár kerül a Weboldal felületén feltüntetésre - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, vagy rendszerhiba miatt megjelenő „0" vagy „1" Ft-os árra -, akkor a Szolgáltató nem köteles a szerződést a hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást. Ennek ismeretében a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

5.      Megrendelés
5.1.   A Webáruházban megrendelés feladására a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a kosár használatával van lehetőség. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.
5.2.   A Vevő a vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gombra kattintással egy virtuális kosárba helyezi. A kosár tartalmának módosítására a „Kosár” linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a kosár tartalma módosítható, törölhető. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtekinthetők kosárba helyezett termékek, valamint a számla végösszege. A szállítási költség külön kerül felszámításra és visszaigazolásra a szállítási menüpontban megtalálható szállítási feltételek és díjszabás szerint. 
5.3.   Amennyiben a Vevő a kosár tartalmát véglegesítette és kitöltötte a számlázási adatokat és a postázási és személyes adatokat és beírta a közölni kívánt megjegyzést, a „megrendelés elküldése” gombbal a megrendelést elküldi a Szolgáltatónak. A megrendelés elküldése után a Saját Menü alatt megtalálhatóak lesznek az eddig feladott rendelések a „eddigi shop megrendelések” oldalon, ahol nyomon lehet követni a megrendelés időpontját, státuszát, tartalmát és a számlázási adatokat. Az Szolgáltató üzeneteket küldhet ezen az oldalon, amiben a vásárlót tájékoztatjuk a rendelésének állapotáról és az esetleges vásárlási, fizetési és szállítási folyamatairól és változásairól.       

6.      Visszaigazolás
6.1.   A Vevő által elektronikusan elküldött megrendelés (ajánlat) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján - legkésőbb 24 órán belül - visszaigazolja a Vevő részére. A visszaigazoló e-mail feltünteti a regisztráció során a Vevő által megadott adatokat, a számlázási és szállítási információkat, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. A szállítási költségeket amennyiben nem tartalmazza a visszaigazoló e-mail, akkor azt a szolgáltató a rendelést elfogadó visszaigazolásában adja meg, a szállítási díjszabásnak megfelelően. 
6.2. A visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának, a visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Vevő között, kizárólag a megrendelés Szolgáltató általi érkeztetéséről tájékoztatja a Vevőt.

7.      A szerződés létrejötte, ajánlati kötöttség
7.1.   A Szolgáltató a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail küldésével fogadja el. Az elfogadó e-mail tájékoztatja a Vevőt a szerződés létrejöttéről, illetve a szállítás várható idejéről és a szállítási díjakról. A Felek között érvényes adásvételi szerződés az elfogadó e-mail elküldésével jön létre.
7.2.   A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb a rendelés megküldését követő három munkanapon belül a rendelésére vonatkozó elfogadó e-mailt nem kapja meg Szolgáltatótól.
7.3.   Ha a Vevő a visszaigazoló e-mailben feltüntetett adatokat hibásnak, tévesnek találja, ezt köteles egy napon belül Szolgáltatónak jeleznie.
7.4.   A Szolgáltató által a 7.1. pontban foglaltak szerint elfogadott megrendelés alapján létrejött adásvételi szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

8.      Szállítási és fizetési feltételek
8.1.   A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért terméket saját szállítóeszközzel vagy fuvarozó cég útján díjmentesen akkor szállítja házhoz, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon közzétett díjmentes szállításra jogosító értékhatárt.
8.2.   A díjmentes szállításra jogosító vételárat el nem érő termékek megrendelése esetén a szállítási díjat a Vevő viseli. A szállítási díj összege a számlán feltüntetésre kerül. A Vevő az érvényes szállítási díj mértékéről a házhoz szállító cég honlapján keresztül, vagy a „Szállítás” menü pont alatt tájékozódhat. Ha egy Vevőtől ugyanazon a napon több megrendelés ad le, ezek a szállítás díja szempontjából külön-külön kerülnek figyelembevételre. A díjmentes szállítást kizárólag az értékhatárt egyedileg meghaladó megrendelések esetén biztosítja a Szolgáltató. Amennyiben a Vevő a második rendelés leadásakor a rendelések összevonására vonatkozó igényét jelzi, a Szolgáltató az érték szempontjából összevonhatja a megrendeléseket.  A már elindított szállítások utólagos összevonására nincs lehetőrés. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
8.3.   Szolgáltató lehetőséget biztosít Vevőnek a kiszállítási időintervallum kiválasztására.  Meghatározott konkrét időpontra történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni és teljesíteni. A Weboldal „Szállítás” menüpont „Házhoz szállítás” alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelés visszaigazolásában kerül meghatározásra, vagy a szállítást végző cég tájékoztatja a vásárlót.
8.4.   A megrendelt terméket a Vevő – előzetes egyeztetés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén.
8.5.   A Webáruházban megrendelt termékeket a Szolgáltató a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban feltüntetett címre történő kiszállítással teljesíti.
8.6.   A Vevő a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a www.muszakiabc.hu oldalon tájékozódhat a „Szállítás” menüpont alatt.

9. Elállás jog
A 9. pontban rögzített szabályozás kizárólag Polgári Törvénykönyv 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő személyekre vonatkozik. Fogyasztó: a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki terméket, szolgáltatást vásárol, rendel, kap, használ (a továbbiakban: Fogyasztó).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
•    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
•    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
9.1.   Elállási jog gyakorlásának a módja
9.1.1.Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 9.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 9. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
9.1.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
9.1.4. Postai úton történő elállás alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából. A levélpostai küldeményt a feladásának hitelt érdemlő bizonyítása érdekében ajánlott küldeményként kell postára adni. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
9.1.5. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 9.1.7. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
9.1.6. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállással kapcsolatosan a Fogyasztót más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek esetében az elállási joga a Szolgáltató szaküzletében is gyakorolható. A Vevő kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
9.1.7. Átvevőpont:
1173 Budapest - Egyeztettett helyen
9.1.8. Ha Fogyasztó a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi vételárat és a kiszállítási költséget. Azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
9.1.9. A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; és e visszatérítési mód alkalmazásából eredően a Fogyasztót többletköltség nem terheli.
9.1.10. A Fogyasztó kizárólag akkor felel a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

10. Jótállás
10.1. Kötelező jótállás
10.1.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli. A jótállási felelősség alapján a jótállás időtartama alatt a Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
10.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.
10.1.3. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt - 10.000.—Ft egyedi értéket meghaladó értékű - termékekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő.
10.1.4. Jótállási körbe tartozó hiba esetén a Vevőt a kellékszavatosságról szóló 11. pontban meghatározott igények illetik meg, de kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt a jótállásból fakadó igényekkel párhuzamosan, egyszerre nem jogosult érvényesíteni.
10.2. Önként vállalt jótállás
10.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállalhat, amely a 10.1.4. pontban hivatkozott jogszabályban meghatározott időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát a termék átadásakor adott jótállási jegyen határozza meg.

11. Szavatosság
11.1. Kellékszavatosság
11.1.1. A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Vevő teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már fennálltak.
11.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
11.1.3. A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
11.1.4. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot vagy az egyébként indokolt volt.
11.1.5. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
11.1.6. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
11.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla vagy annak másolata bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a jogszabályi vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató eredményesen bizonyítja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, a Vevő által érvényesített szavatossági igénynek nem köteles helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
11.1.8. Ha a Vevő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
11.2. Termékszavatosság
11.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő vevő – választása szerint – a 11.1. pontban meghatározott igényeket vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
11.2.2. A termékszavatosság körében egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
11.2.3. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
11.2.4. A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. szerint gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
11.2.5. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
11.2.7. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
•    a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
•    a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
•    a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
11.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12. Jogérvényesítési lehetőségek
12.1. Panaszügyintézés
12.1.1. A Vevő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
muszakiabc@gmail.com
12.1.2. A hatályos jogszabályok szerint a szóban előterjesztett panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Vevőnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Vevőnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.
12.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Vevővel köteles közölni.
12.1.4. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.
12.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
12.1.6. A Szolgáltató a Vevő által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, munkanapokon 14:00-16:00 között fogadja.
12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
12.2.1.   Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:
•    Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.
•    Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
•    Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
•    1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
•    Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
•    E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
•    Fax: 06 (1) 488 21 86 
•    Telefon: 06 (1) 488 21 31
12.2.2. Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 3013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

13.     Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések
13.1. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. A Szolgáltató fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: szöveges és grafikai megjelenítések, beépített képi- és látványelemek, termék- és termékcsomag elnevezések, fotók stb.) felhasználása vonatkozásában. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Szolgáltató szellemi tulajdona és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján megillető jogvédelem alatt áll.
13.2.  A Weboldalon megjelenített tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható. A látogató a lap tartalmának egyes részeit - saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából - számítógépére elmentheti, vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.
13.3.    A Weboldalról tartalmat átvenni kizárólag a Weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a Weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.
13.4.  A Szolgáltató által közzétett harmadik személyek szellemi tulajdonát képező tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: fényképek, grafikai tartalmak, cikkek, tanulmányok, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései szerint történhet. E tartalom tekintetében a felhasználási és hasznosítási jogokkal a szolgáltató rendelkezik. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges.
13.5.  A felhasználási feltételek fenti szabályainak megsértése és bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

14.     A felelősség korlátozása
14.1.  A Szolgáltató a Weboldalon található információkat az elvárható legnagyobb gondossággal állította össze és ellenőrizte. Minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Amennyiben a termék oldalán bármely információ hibásan kerül feltüntetésre, a Vevő elállhat a hibás adatokkal közölt termék megrendelésétől, azonban az Szolgáltató egyéb követelés, kártérítési igény teljesítésére nem kötelezhető.
14.2.  A Weboldalon más szolgáltatók által működtetett weboldalakra vezető linkek is találhatók. A Szolgáltató nem vizsgálja ezen, más szolgáltatók által üzemeltett oldalakat és nem vállal felelősséget ezen oldalak esetleges törvénysértő tartalmáért vagy az azokon található egyéb jogsértésekért.
14.3.  A Webáruházhoz való internetes csatlakozás és az információk letöltése miatt esetlegesen bekövetkezett bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért (ide értve a felhasználó adatállományában, hardverében és/vagy szoftverében bekövetkezett károkat) a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A fentiek nem érintik az egyenes szándékossággal okozott károkért fennálló felelősséget.
14.4.    Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli.
14.5. Az Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító károkozásért való felelősségen túlmenően.
14.6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

15. Készülék információk, árváltozás joga
15.1 A honlapon feltüntetett készülék információk tájékoztató jellegűek a gyártó által kiadott leírásokon alapszanak de, eltérések előfordulhatnak melyekért felelősséget, nem vállalunk! Az értékesítési csomag tartalma régiónként változhat! A muszakiabc.hu honlapon feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az árváltozás jogát fenntartjuk! Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszer hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1"Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

16. Egyéb rendelkezések
16..1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok hatályba lépését megelőzően a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Budapest, 2017. május 1.
Műszaki ABC Kft.